(Hình ảnh)- Nhiều thông tin cho rằng, trước khi VN mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo năm 2009, thì đã tiếp nhận những chiếc tàu ngầm đầu tiên từ một nước bạn.