Kỳ 2: Vì sao cụ rùa cô đơn? Câu hỏi đang được rất nhiều người dân quan tâm, là chính thức còn bao nhiêu cụ rùa đang sống trong Hồ Gươm? Và một "cụ" đang ngự trong tủ kính ở Đền Bảo Sơn có mối quan hệ ra sao với cụ rùa hiện tại? Quay về lịch sử, xem ra sự cô đơn của cụ rùa Hồ Gươm đang sống cũng đáng phải bàn luận.