Thời gian gần đây tôi béo lên, hay ngáp và thở dài, ngoài ra hay bị mỏi lưng và luôn thấy mệt.