Ngày 19/10, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) chính thức khai trương và nhận diện chuỗi cửa hàng rau và thực phẩm an toàn Haprofood tại năm địa điểm.