Thế kỉ 21 vẫn đang trôi… Thế kỉ mà những cô gái trẻ thời bình như chúng tôi dường như vẫn thích “nổi loạn”, vẫn đi tìm cho mình một khoảng trời mới: tự do và đầy hứa hẹn!