Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé...

Là vì con tim ta đã yêu và đang cố chấp Giàu nghèo có phải là vấn đề trong tình yêu? Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác

Ngã! Sẽ rất đau nhưng đừng vội khóc. Biết đâu sẽ có một bàn tay khác đỡ bạn dậy.

Nhưng cũng đừng vội cười, vì biết đâu chính bàn tay đã cho bạn hi vọng đó lại một lần nữa... xô bạn té ngã!

Vậy nên:

Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé...

Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương ♥

(St)

Theo dòng sự kiện: