(Người nổi tiếng) - Giáo sư Lộc Phương Thủy trở thành nữ giáo sư dân tộc Tày đầu tiên của ngành Văn học sau khi được phong tặng danh hiệu này vào năm 2006. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu trên con đường nghiên cứu khoa học với danh hiệu đầy vinh quang đó, ít ai biết được rằng giáo sư Lộc Phương Thủy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả để có thể thành công và có những cống hiến cho nền khoa học nước nhà.