Tiin.vn – Có quá nhiều thí sinh xuất sắc trong vòng sơ tuyển chương trình “So you think you can dance” tại Hà Nội.