– Trong thời gian 2 giờ đồng hồ, các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa đã trả lời hàng trăm câu hỏi của độc giả.