(ĐSPL) - Trải qua 225 năm, lễ hội gò Đống Đa Giáp Ngọ 2014 vẫn thu hút hàng nghìn khách thập phương tham dự.