Hơn 40.000 học sinh & 10.000 hộ dân sẽ được dùng nhà vệ sinh đạt chuẩn - đây là mục tiêu của chương trình Hợp sức vì vệ sinh trường học và mô hình Học viện vệ sinh Vim đầu tiên tại Việt Nam giai đoạn 2012-2013, được công bố trong buổi gặp gỡ báo chí và tham quan thực tế tại tỉnh Vĩnh Long nhân dịp ngày 19/11– ngày Nhà vệ sinh thế giới.