Chỉ tính riêng trong tháng 4/2012 đã có 4 trường hợp mẹ con sản phụ chết đầy bất ngờ trong bệnh viện. Đáng nói là những trường hợp này đều được các bác sỹ nhận định là tình hình sức khỏe bình thường khi nhập viện.