Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng sức mua vẫn thấp và hàng hóa tại các chợ ế ẩm kéo dài. Dự báo, sức mua thời điểm này giảm đến 30% so với các năm trước.