Hancock: Siêu nhân say xỉn khuynh đảo các phòng vé

VTC - 

Hancock: Sieu nhan say xin khuynh dao cac phong ve

Khác với hình ảnh các siêu nhân anh hùng - lừng danh trước đây, Hancock là bộ phim về một siêu nhân vô ý tứ và luôn say xỉn. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, Hancock đã luôn đứng ở các vị trí dẫn đầu trong bảng doanh thu.