(GDVN) - Đang là SV năm 1, ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Đăng Hương Giang làm mẫu ảnh và là huấn luyện viên thể thao tại NShape fitness.