Hải quân Hàn Quốc sẽ xây dựng một căn cứ hiện đại trên đảo tiền tiêu để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ cư dân địa phương gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải.