RIA cho biết trong chuyến thăm Nga, tháng 12/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký hợp đồng trị giá 3,2 tỷ USD, theo đó Nga đóng cho Hải quân Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo. Những chiếc tầu ngầm đầu tiên sẽ về tới Việt Nam vào năm 2014.