QĐND Online - Công ty đóng tàu DCNS vừa mới chuyển giao cho hải quân Na Uy chiếc tàu tên lửa cao tốc (Fast Reaction Craft) Skjold thuộc lớp cùng tên thứ 6 và cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng đặt mua loại tàu này.