Mới đây, hai kỹ thuật nội soi tiêu hóa mới là đưa ống soi qua đường mũi và sử dụng viên nang xuất hiện, rất được hoan nghênh vì có thể giúp giảm thiểu đau đớn và khó chịu cho người bệnh.