(NLĐO) - Các bác sĩ Trung Quốc hốt hoảng khi thấy trong ống tai của bệnh nhân, một con nhện đầy lông với 4 mắt chăm chú nhìn vào ống kính.