(baodautu.vn) Năm du lịch quốc gia 2013 khu vực Đồng bằng sông Hồng được đánh giá là cơ hội tốt để Hải Phòng đẩy mạnh phát triển du lịch.