(baodautu.vn) Ngày mai (29/7), Hiệp định vay vốn cho dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng chính thức có hiệu lực. Khoản vay 175 triệu USD nguốn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới cho các hạng mục xây dựng tuyến đường Đông-Tây rộng 50m xuyên tâm thành phố, cầu Niệm 2, nâng cấp đường Trường Chinh và cầu Niệm 1 sẽ bắt đầu được giải ngân.