(Dân Việt) - Hiện nay, Hải Phòng có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao đến giật mình: 146 nam/100 nữ.