PNO - Đầu tháng 4/2010, công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) ra mắt sản phẩm mới “Hada Labo dưỡng trắng hoàn hảo” tại Anam QT Spa. Đây là sản phẩm có doanh số bán cao nhất tại Nhật Bản năm 2009.