Huyền thoại về cây hà thủ ô cũng rất đẹp và ly kỳ.