(GD&TĐ) - Năm học 2010-2011, có thể nói là một năm học mà ngành giáo dục Hà Tĩnh đạt được nhiều thành tích cao. Cùng với các cấp học THPT, THSC thì cấp tiểu học trong năm qua cũng nhận được nhiều tín hiệu vui.