GiadinhNet - Theo một số giáo viên Trường tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh), đã có sự thiếu minh bạch, không đúng quy trình trong việc thuyên chuyển.