(Tamnhin.net) - Hàng chục hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang lâm vào cảnh "sống dở chết dở" kể từ khi ông Hồ Đình Ngự - PCT Hội nông dân xã này qua đời.