Bộ phim "Kungfu Càn Long" được xem là phim cuối cùng về đề tài cung đình cổ trang của anh.