Sáng nay 6/12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận để thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường.