UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án giá dịch vụ nhà chung cư và ban hành giá trần dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn. > Cư dân chung cư cao cấp kiến nghị mức giá trần phí quản lý