Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai. Ông Uông Đức Ngọc, ông Nguyễn Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND Huyện Thường Tín và Sóc Sơn.