Ngày 26/11, Ban chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2013.