Bắt đầu từ ngày 1/7/2010 - đúng ngày dừng nhận mai táng cho người quá cố theo hình thức hung táng, các đám tang theo hình thức hỏa táng tại Hà Nội sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển.