(GDVN) - “Nhìn anh ta nằm bất động trên đường, đầu nát mất hơn một nửa, một vũng máu đỏ đang chảy…, tôi sợ quá!”.