(VietNamNet) – Những lão nông ở vào cái tuổi gần đất xa trời tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ngày ngày đạp xe tố cáo cán bộ xã.