Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong năm 2013, Sở đã thành lập 55 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào thanh tra các dự án chậm triển khai; dự án vi phạm Luật Đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.