TP - Gần đây, Hà Nội có nhiều chính sách nhằm vực dậy hệ thống giáo dục mầm non công lập. Tuy nhiên, trong cuộc họp giao ban với một số sở, ban, ngành và các quận, huyện do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 3-12, phần lớn đại biểu vẫn than phiền về việc tuyển dụng giáo viên mầm non.