(GDVN) - Sau khi va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều, người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường và không may bị bánh của chiếc xe tải chèn lên đầu