(HHT_Online) Trong khi chờ đợi điểm chuẩn vào các trường khối THPT, bạn nào muốn phúc tra bài thi của mình thì thực hiện theo các trình tự như sau