Sáng ngày 29 - 6, Hội Người cao tuổi Hà Nội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.