(Dân trí) - Chơi game thua, Vũ định nợ tiền nhưng người quản lý không đồng ý, dẫn đến cãi vã. Vũ đẩy người phụ nữ gần 60 tuổi xuống giường, đánh bà này đến chết rồi đốt xác hòng phi tang.