(VEF.VN) - TP. Hà Nội có 6 cơ sở giết mổ tập trung với dây chuyền hiện đại, song, đến nay gần như không còn hoạt động mà chuyển sang mổ thủ công hay dừng hẳn. Trong khi đó, các điểm giết mổ nhỏ lẻ lại tràn lan và hoạt động rất mạnh.