Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Phạm Văn Cường cho biết, Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II - có tổng diện tích 300ha sử dụng khoản vốn vay ODA JICA của Nhật, được triển khai từ tháng 10.2006, dự kiến xong trong năm 2014.