Nhà máy Thủy điện sông Miện vừa được khởi công xây dựng tại huyện vùng cao núi đá Yên Minh, tỉnh Hà Giang, với tổng vốn đầu tư 118 tỷ đồng.