TPO- Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2011. Năm nay, trường lấy điểm chuẩn khối A là 23 điểm và khối C 21,5 điểm, khối D dao động 20,5 - 25 điểm.