Có lẽ bạn phải đọc bài viết này trước để hiểu về vấn đề hỗ trợ thẻ nhớ MicroSDHC trên hệ điều hành Windows Phone. Sau khi đã đọc xong thì chúng ta quay trở lại vấn đề chính: thông tin chiếc máy HTC HD7 hỗ trợ thẻ nhớ MicroSDHC trong bài viết này vừa đúng vừa sai. Đúng là HTC HD7 có hỗ trợ thẻ nhớ nhưng nó cũng đồng thời đóng vai trò bộ nhớ trong của máy, điều này cho phép HTC thay đổi, nâng cấp bộ nhớ trong của HD7 cho phù hợp với từng thị trường khác nhau nhưng nó cũng góp phần làm giảm hiệu năng hệ thống của HD7 nếu thẻ nhớ không phù hợp. Một video được tải lên Youtube cho thấy tốc độ khởi chạy ứng dụng của HTC Trophy, sản phẩm được đồn đại là dùng thẻ MicroSD chậm hơn Samsung Omnia 7 dùng bộ nhớ flash, chậm hơn khoảng 50% cho dù cả 2 có chung CPU Qualcomm SnapDragon 1GHz.