(VTC News) - Trong kế hoạch mới nhất của HTC, hãng này sẽ phát hành công cụ hỗ trợ mở khóa Bootloader trên mạng và người dùng bắt buộc phải làm theo cách này.