Ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội đã bàn về Đề án Quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050.