Manolo Preciado đột ngột qua đời vì một cơn đau tim ngay trước ngày ông chính thức ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của Villarreal.